Vítejte na stránce zapsaného spolku Benda Arts

Spolek Benda Arts se zabývá interpretací klasické a barokní hudby. Středem zájmu jsou zejména neprofesionální hudebníci.

Boris Benda

Základní cíl a poslání spolku

  • Cílem činnosti sdružení je uspokojování hudebně kulturních, vzdělávacích a jiných zájmu svých členů.
  • Tato činnost zahrnuje poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních kulturních tradic, jejich zpřístupňování členům sdružení, pěstování kontaktů a spolupráce mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost.
  • Těchto cílů sdružení dosahuje zejména:
    spoluprací s českými i zahraničními kulturními institucemi, školami, spolky a jinými právnickými osobami, s organizacemi obdobného zaměření v celé České republice, s Evropskou federací orchestrů EOFED a se světovou federací amatérských orchestrů (WFAO). organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby poradenskou a informační činností pro členy získáváním amatérských i profesionálních hudebníků pro práci v amatérských hudebních tělesech, podněcování jejich dalšího hudebního vzdělávání osvětou a výchovou ke kulturnosti a toleranci v životě jednotlivce a společnosti